Ship types
MMSINamnDestination Fartygstyp Beräknad Ankomsttid
258725000FALKLAND ELLEHOLM 8/18/2017 6:00:00 AM
265619980KARLSHAMN KARLSHAMN 7/21/2017 9:00:00 AM
265528590PILOT 771 SE HANOBUKTEN 8/18/2017 4:52:22 AM
265507230TUVA KARLSHAMN <>TARNO
265586780FRIDA STERNOE 7/6/2017 8:00:00 PM
266324000DELTA KARLSHAMN 7/12/2017 7:00:00 PM
273336300VOLGO-BALT 229 KARLSHAMN 8/18/2017 6:00:00 AM
245137000CAROLINA SOLVESBORG 8/17/2017 9:00:00 AM
304030000NIKLAS KARLSHAMN 8/17/2017 6:00:00 AM
231023000LISTER KARLSHAMN 8/15/2017 6:00:00 AM
374597000FAIRCHEM TRIUMPH KARSHLAMN 8/14/2017 9:00:00 AM